Παράταση των προεγγραφών των επιτυχόντων

Παράταση των προεγγραφών των επιτυχόντων

Παράταση των προεγγραφών των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 24.00.

Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2023 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr

Μετά την λήξη της προθεσμίας εγγραφής, οι νεοεισαχθέντες θα ενημερωθούν, για τις ημερομηνίες και τις διαδικασίες εγγραφής τους  στο Πανεπιστημίο Δυτική Αττικής.

 

Διεύθυνση Σπουδών

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών