Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διευκρινίζεται ότι για τους φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται  να πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκηση τους και ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ θα ακολουθήσει, στο αμέσως επόμενο διάστημα, μέχρι το τέλος του μήνα στο site του Τμήματος, ανακοίνωση για έναρξη της διαδικασίας. Όλα τα στοιχεία της Πρόσκλησης και οι απαραίτητες πληροφορίες- οδηγίες θα αναρτηθούν στο site της Πρακτικής του Πανεπιστημίου (και ΟΧΙ του Τμήματος). Για να τα βρείτε στο site  της Πρακτικής του Πανεπιστημίου όταν αναρτηθούν, πρέπει να ακολουθήσετε τα πεδία: Σπουδές, μετά Πρακτική Άσκηση, και κατόπιν του Τμήματος: Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

                                                           Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

                                                               Λεωνίδας Καραμπίνης