ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2024-2025_signed ΔΙΑΥΓΕΙΑ