Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα

Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα

Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εξέταση του Σεπτεμβρίου για το μάθημα Συντήρηση Ζωγραφικών Έργων σε Ύφασμα – Θεωρία πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπληρώσει το Ερωτηματολόγιο που θα βρίσκεται αναρτημένο στο eclass του μαθήματος μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου.”