2-3 Απριλίου 2024 Διημερίδα & Έκθεση «Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

2-3 Απριλίου 2024 Διημερίδα & Έκθεση «Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

2 -3 Απριλίου 2024

Διημερίδα & παράλληλη Έκθεση με θέμα:

«Προστασία και Ανάδειξη της Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Εφαρμογή ερευνητικών προϊόντων που προέκυψαν από τους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνα και Καινοτομίας

Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Λεωφ. Βασ.Κων/νου 48, Αθήνα.