Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από τον Μεσαίωνα έως τον 18ο αι.

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 4060

Semester:

4ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλική Χρυσοβιτσάνου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Ευρωπαϊκής Τέχνης από το Μεσαίωνα έως την Αναγέννηση  περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

Εισαγωγή στην Ιστορία της δυτικής Τέχνης. Μεσαίωνας: ιστορικό, γεωγραφικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Ρωμανική τέχνη, Γοτθική τέχνη, αρχιτεκτονική, ναοδομία, γλυπτική, ζωγραφική, μεταλλοτεχνία.

Εισαγωγή στην Αναγέννηση: οι πρώτες περίοδοι, Giotto, Duccio και η Σχολή της Σιένας.

Η Αναγέννηση στην Ιταλία: Η πρώιμη Αναγέννηση στη Φλωρεντία, αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική.

Η Πρώιμη Αναγέννηση στη Βόρεια Ιταλία, η σχολή της Βενετίας.

Η Ώριμη Αναγέννηση στη Φλωρεντία και στη Ρώμη:Leonardo da Vinci, Michelangelo, οι τεχνικές της γλυπτικής του και οι φιλοσοφικές προεκτάσεις, η Cappella Sistina και τα μείζονα ζητήματα της συντήρησης των τοιχογραφιών. Ο Ραφαήλ.

Η Ώριμη Αναγέννηση στη Βενετία: οι εκπρόσωποι, οι τεχνικές της ζωγραφικής του Τισιανού.

Η Αναγέννηση στο Βορρά: η Αναγέννηση στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία.

Η Ευρωπαϊκή ζωγραφική κατά τον 17ο αιώνα: Ιστορικό πλαίσιο, κράτος, εκκλησία, κοινωνία. Η τέχνη του Baroque. Γενικά χαρακτηριστικά και φάσεις του Baroque.

Η Ιταλική τέχνη κατά τον 17ο αιώνα:Caravaggio, Carracci, Guido Reni.

Η Ισπανική τέχνη κατά τον 17ο αιώνα:Ribera, Zurbaran, Velasquez, Murillo.

Η τέχνη στις Κάτω Χώρες κατά τον 17ο αιώνα: Rubens, Van Dyck, Jordaens.

H Ολλανδική τέχνη κατά τον 17ο αιώνα: Frans Hals, Rebrandt, Van Ruisdael, Vermeer.

H Γαλλική Τέχνη κατά τον 17ο αιώνα: De la Tour, Le Nain, Poussin, Lorrain.

Από τον 17ο στον 18ο αιώνα: Η τέχνη των Ακαδημιών: Ακαδημία του Λονδίνου, Ακαδημία του Παρισιού.

Η τέχνη επί Λουδοβίκου 14ου: η δικτατορία του Le Brun, Βερσαλλίες, Λούβρο.

Αρχιτεκτονική, Γλυπτική, Ζωγραφική.

Η τέχνη επί Λουδοβίκου 15ου. Ροκοκό.

Ιταλία (Tiepolo, Canaletto, Guardi, Longhi, Magnasco). Γαλλία (Boucher, La Tour, Watteau, Fragonard°).

 

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την Ιστορία της Ευρωπαϊκής Τέχνης από το Μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα. H Ιστορία της Τέχνης αποβλέπει στην καλλιέργεια της εικαστικής ευαισθησίας απέναντι στο έργο τέχνης. Είναι επομένως απαραίτητη η μελέτη και η ερμηνεία του. Η συντήρηση των έργων τέχνης προϋποθέτει και απαιτεί γνώσεις ιστορίας της τέχνης. Η γνώση αυτή αποτελεί εγγύηση για μια ορθή προσέγγιση-αντιμετώπιση του έργου τέχνης. Το υλικό δεν έχει σημασία εάν αποκοπεί από τις ιδέες και τα μηνύματα που εμπεριέχει. Η γνώση του έργου τέχνης είναι αυτή που επιβάλλει την πράξη της συντήρησης και όχι το αντίθετο.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

–  Αναγνωρίσει,  να περιγράψει, να αναλύσει και να εντάξει ένα ζωγραφικό ή πλαστικό έργο στην εποχή του με βάση τα ιδιαίτερα εικονογραφικά και τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά.

– Αποκτήσει εικαστική παιδεία και να  εκτιμήσει την πολιτισμική και αισθητική αξία των έργων τέχνης.

– Καλλιεργήσει και να αναπτύξει την δέουσα ευαισθησία απέναντι στο έργο τέχνης και επομένως να το προσεγγίσει με σεβασμό και αίσθηση ευθύνης.