Συντήρηση Μεταλλικών Αντικειμένων (Α’)

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 7020Α

Semester:

7ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

8

Μονάδες ECTS:

9

Καθηγητές Μαθήματος

Βασιλική Αργυροπούλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος διδάσκει τη διαδικασία συντήρησης για μουσειακές συλλογές αντικειμένων κατασκευασμένων από μέταλλο. Θα αναπτυχθούν οι μέθοδοι καθαρισμού των αντικειμένων λαμβάνοντας υπόψη την αρχική τους επιφάνεια και με βάση το περιβάλλον εύρεσης ή αποκάλυψης των αντικειμένων. Θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια διαφορετικές μέθοδοι και τεχνικές επεμβάσεων καθαρισμού, σταθεροποίησης, στερέωσης και προστασίας όπως και ειδικές μελέτες (case studies) σχετικές με διαφορετικούς τύπους συλλογών, όπως είναι οι αρχαιολογικές, οι εθνογραφικές και οι ιστορικές συλλογές από μέταλλο.

Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος οι φοιτητές εκπαιδεύονται πώς να διεξάγουν μία διερευνητική εργασία επιθεώρησης σε μία συλλογή, όπως και πώς να προετοιμάζουν μία έκθεση της κατάστασης διατήρησης για ένα μουσειακό αντικείμενο κατασκευασμένο από μέταλλο. Μετά την επιστημονική διάγνωση και τεκμηρίωση του αντικειμένου, ο φοιτητής θα πραγματοποιεί στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος τις απαραίτητες επεμβάσεις καθαρισμού, σταθεροποίησης, στερέωσης και προστασία για την έκθεση ή την αποθήκευση στο περιβάλλον του μουσείου.

Θεωρία

 • Εισαγωγή
 • Προληπτική συντήρηση μετάλλων μετά την ανάσυρση
 • Μελέτη συντήρησης- Διερευνητική συντήρηση
 • Μέθοδοι ανάλυσης μεταλλικών αντικειμένων
 • Μέθοδοι καθαρισμού
 • Συγκολλητικά και επικαλυπτικά
 • Αρχαιολογικός σίδηρος
 • Χαλκός και κράματα
 • Άργυρος
 • Μόλυβδος

Εργαστηριακές ασκήσεις

 • Μέτρηση δυναμικού διάβρωσης μεταλλικών αντικειμένων
 • Ηλεκτρολυτική ανάγωγη αργυρών αντικειμένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα θα βασισθεί σε θέματα που σχετίζονται με τις τρέχουσες πρακτικές συντήρησης όπως οι επεμβάσεις (καθαρισμός, σταθεροποίηση, στερέωση), και η προστασία κινητών αντικειμένων κατασκευασμένων από κράματα σιδήρου, χαλκού, μόλυβδου και αργύρου

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις γνώσεις και δεξιότητες για το πώς να συντηρούν μουσειακά αντικείμενα κατασκευασμένα από μέταλλο είτε ως μεμονωμένα αντικείμενα είτε ως συλλογή αντικειμένων.

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Διεξάγουν μία επιστημονικά τεκμηριωμένη διερεύνηση συντήρησης σε μουσειακές συλλογές από μέταλλο.
 • Σχεδιάσουν μία στρατηγική συντήρησης για μία συλλογή μουσειακών αντικειμένων.
 • Διεξάγουν επεμβάσεις συντήρησης σε μεμονωμένα μουσειακά αντικείμενα από μέταλλο ή μαζικές επεμβάσεις σε μεγάλο πλήθος αντικειμένων. 
 • Διατηρούν συλλογές μουσειακών αντικειμένων από μέταλλο με την εφαρμογή και τη χρήση κατάλληλων υλικών σε κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες