Εφαρμογές της Φωτογραφίας στη Συντήρηση

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 1070

Semester:

1o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

Αθηνά Γεωργία Αλεξοπούλου

Περιεχόμενο Μαθήματος

Βασικοί Τύποι Φωτογραφικών Μηχανών, Αναλογικές – Ψηφιακές. Εστιακή απόσταση του φακού. Ταξινόµηση των φακών (ευρυγώνιος, νορµάλ, τηλεφακός, φακοί ζουµ). Το διάφραγµα, οι ταχύτητες φωτοφρακτών, η ευαισθησία (ISO). Όργανα µέτρησης του φωτός – φωτόµετρο – κελβινόµετρο – φλασόµετρο,  φωτοµέτρηση µε συνεχή φωτισµό. Ιδιότητες των φωτογραφικών φακών. Υπερεστιακή απόσταση, βάθος πεδίου, παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται. Το χρώµα στη φωτογραφία – Χρωµατικά Συστήµατα. Φωτισµός, φυσικό φώς µε τις χρωµατικές εναλλαγές του, τεχνητό φώς µε τις διαφορετικού χρώµατος πηγές του, ποιοτικά χαρακτηριστικά και εφαρµογές, διαχυτές, ανακλαστήρες, σκληρός και µαλακός φωτισµός και συνδυασµοί – Η εξισορρόπηση λευκού στη Ψηφιακή φωτογραφία. Τα Φίλτρα στην Φωτογραφία.  Τα πολωτικά φίλτρα και η χρήση τους.

Φωτογράφιση τρισδιάστων και δισδιάστατων αντικειμένων, αρχιτεκτονικών θεµάτων, εσωτερικών χώρων – Αντιγραφή σχεδίων και ζωγραφικών έργων.

Εφαρμογή μεθοδολογιών και διαδικασιών φωτογραφίας για του σκοπούς της αποτύπωσης  αντικειμένων και μνημείων.

Εφαρμογή λήψεων φωτογραφιών για χρήση στη φωτογραμμετρικές μεθόδους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση των βασικών αρχών της φωτογράφισης ώστε να ελέγχεται η λήψη, η εκτύπωση και να είναι δυνατή η αξιολόγηση του αποτελέσματος .

Η κατανόηση εννοιών όπως η εστιακή απόσταση του φακού, το βάθος πεδίου, ή υπερεστιακή απόσταση του φακού, η ευαισθησία, η λειτουργία της εξισορρόπησης λευκού, η φωτομέτρηση κ.α.

Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων των φωτογραφικών μηχανών και των φακών.

Η διάκριση των διαφορετικών πηγών φωτισµού (φυσικός – τεχνητός φωτισμός, θερμοκρασία χρώματος, οπτική συμπεριφορά υλικών) και η ικανότητα  φωτογράφησης µε τη χρήση διαφορετικού τύπου φωτιστικών πηγών.

Η ικανότητα προσδιορισµού και επιλογής των κατάλληλων τεχνικών παραµέτρων της φωτογράφισης για τους σκοπούς της συντήρησης.

Η τεχνικά άρτια ικανότητα φωτογράφησης τρισδιάστων και δισδιάστατων αντικειμένων, αρχιτεκτονικών θεµάτων και εσωτερικών χώρων.
Τρόποι λήψεως φωτογραφιών αντικειμένων και μνημείων για τη χρήση σε φωτογραμμετρικές μεθόδους. Σύνδεση με το μάθημα του Γ’ εξαμήνου «Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνικές Αποτύπωσης».