Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν τα εξής ερευνητικά εργαστήρια

Εργαστήριο Συντήρησης Αρχιτεκτονικών Στοιχείων

Εργαστήριο Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών

 

Στη Σχολή λειτουργεί το Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών στη Συντήρηση – Ανάδειξη Εικαστικών Έργων και Βιβλιακού – Αρχειακού Υλικού