Πρόγραμμα Erasmus

 

To Τμήμα μας έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες με αντίστοιχα τμήματα σε Ευρωπαϊκές χώρες και ενθαρρύνει τους φοιτητές να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus προκειμένου να διευρύνουν τους μαθησιακούς τους ορίζοντες, να έρθουν σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και φοιτητές από άλλες χώρες και να εξελίξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες. 

Το πρόγραμμα ERASMUS+ υλοποιείται στις εξής χώρες :

• Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ): Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία.

• Χώρες του προγράμματος που δεν αποτελούν μέλη της ΕΕ: Βόρεια Μακεδονία, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Σερβία, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο (με κονδύλια από τις προσκλήσεις του 2019 και του 2020, μέχρι να ολοκληρωθούν τα σχέδια ή μέχρι να εξαντληθούν τα κονδύλια).

• Χώρες Εταίρους (τρίτες χώρες πλην των αναφερόμενων παραπάνω).

 

Οι φοιτητές μας μπορούν να αιτηθούν την μετακίνηση τους για σπουδές σε Τμήματα του εξωτερικού εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα Erasmus+ και την εκάστοτε προκήρυξη και πρόσκληση αιτήσεων που δημοσιεύεται και κοινοποιείται προς όλους τους φοιτητές. 

 

Αν ενδιαφέρεστε να μετακινηθείτε στο εξωτερικό για σπουδές ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Μελετήσετε προσεκτικά τις οδηγίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://erasmus.uniwa.gr προκειμένου να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Erasmus+, και ειδικά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσετε πριν, κατά, και μετά την μετακίνηση σας. Για θέματα που αφορούν την διαδικασία και τα δικαιολογητικά της αίτησης συμβουλευτείτε το Γραφείο Erasmus. 
  2. Στη συνέχεια θα πρέπει να μελετήσετε τη λίστα των Ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα μας και το πρόγραμμα σπουδών των Ιδρυμάτων που σας ενδιαφέρουν. Η λίστα των συνεργαζόμενων Τμημάτων βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://erasmus.uniwa.gr/wp-content/uploads/sites/159/2023/01/SCHOOL-OF-APPLIED-ARTS-AND-CULTURE.pdf
  3. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα των Ιδρυμάτων που σας ενδιαφέρουν και δείτε το πρόγραμμα σπουδών και τα περιγράμματα των μαθημάτων που θα θέλατε να παρακολουθήσετε. Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων επικοινωνήστε με τον Τμηματικό Συντονιστή του Τμήματος Υποδοχής. 
  4. Αφού μελετήσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στην ιστοσελίδα μας και τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων Υποδοχής που σας ενδιαφέρουν, για θέματα που αφορούν το ακαδημαϊκό περιεχόμενο των σπουδών σας, (όπως η επιλογή Ιδρύματος ή και συγκεκριμένων μαθημάτων εφόσον έχετε επιλέξει το Ίδρυμα) επικοινωνήστε με την Τμηματική Συντονίστρια του δικού μας Τμήματος: Στεφανία Χλουβεράκη, schlouve@uniwa.gr. 
  5. Μετά την κατάθεση του αιτήματος σας και εφόσον αυτό εγκριθεί, συμβουλευτείτε αρχικά το Γραφείο Erasmus για να ενημερωθείτε για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης και υποβολής του Learning Agreement, και στη συνέχεια την Τμηματική Συντονίστρια για πληροφορίες και συμβουλές που αφορούν το περιεχόμενο των σπουδών σας. 
  6. Προκειμένου να μπορέσετε να αντιστοιχήσετε τα μαθήματα που θα παρακολουθήσετε στο εξωτερικό με κάποια από τα δικά μας μαθήματα, θα πρέπει να στείλετε το περίγραμμα του κάθε μαθήματος που έχετε επιλέξει να παρακολουθήσετε στο εξωτερικό, στον υπεύθυνο καθηγητή του αντίστοιχου μαθήματος στο δικό μας Τμήμα και να ζητήσετε την σύμφωνη γνώμη του για την αντιστοίχιση. Η επικοινωνία αυτή θα πρέπει να κοινοποιείται και στην Τμηματική Συντονίστρια: schlouve@uniwa.gr.
  7. Τα μαθήματα που θα επιλέξετε θα πρέπει να αντιστοιχούν σε 30 ECTS, δηλαδή το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του κάθε εξαμήνου σπουδών. 
  8. Τα μαθήματα που δεν αντιστοιχίζονται καταγράφονται ως επιπλέον μαθήματα στο παράρτημα πτυχίου. 
  9. Τα απαραίτητα βήματα και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://erasmus.uniwa.gr/klassiki-kinitikotita/foitites/faseis-kinitikotitas/
  10. Οι αντίστοιχες πληροφορίες για την εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης (Internship) είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://erasmus.uniwa.gr/omilos-praktikis-askisis/vasikes-plirofories/

 

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να μετακινηθούν για σπουδές ή για πρακτική να μελετήσουν προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του προγράμματος Erasmus, πριν επικοινωνήσουν είτε με το γραφείο Erasmus, είτε με την Τμηματική Συντονίστρια, ώστε η επικοινωνία να είναι επικοδομητική και αποδοτική.

Τόσο το διοικητικό όσο και το ακαδημαικό προσωπικό του πανεπιστημίου είναι επιφορτισμένο με μεγάλο φόρτο εργασίας και επομένως θα πρέπει να μελετήσετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ώστε να αποφεύγονται ερωτήματα για τα οποία οι απαντήσεις είναι ήδη διαθέσιμες εκεί.