Επικαιροποίηση – Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2023