Ενημέρωση εξέτασης μαθήματος “Περιβάλλον Μουσείου και Προληπτική Συντήρηση”

Ενημέρωση εξέτασης μαθήματος “Περιβάλλον Μουσείου και Προληπτική Συντήρηση”

Το μάθημα εκ παραδρομής δεν είχε συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου.

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Πρόγραμμα της εξεταστικής.