Προκήρυξη Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και αναπληρωτή αυτού στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού

Προκήρυξη Εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και αναπληρωτή αυτού στην Κοσμητεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πολιτισμού

ΕΔΙΠ ΕΩ5Σ46Μ9ΞΗ-718