Πλαστική

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 1050

Semester:

1o Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Πραξιτέλης Τζανουλίνος

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα εισάγει τον φοιτητή, ανεξαρτήτου κατεύθυνσης, στην έννοια του όγκου και της ύλης. Γνωριμία με τη σύγχρονη ελληνική γλυπτική.

Οι εργαστηριακές ασκήσεις αρχίζουν με ελεύθερο θέμα σε πηλό. Φόρμες. Πλατωνικά στερεά. Σύνθεση όγκων.

Στη συνέχεια ο φοιτητής εξασκείται στην ακριβή επανάληψη διακοσμητικού μοτίβου, στη συμπλήρωση κατεστραμμένων μερών ανάγλυφης σύνθεσης και στη συμπλήρωση κατεστραμμένου μέρους ολόγλυφου έργου. Μίμηση της διάβρωσης των υλικών. Στη συνέχεια διδάσκεται η πλαστική ερμηνεία σχεδίου. Αποτυπώσεις σε χαρτί και ματιέρες. Μεταφορά σε πηλό. Μεγεθύνσεις. Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται στοιχεία γυψοτεχνίας, χαλκοτεχνίας και μαρμαροτεχνικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αναπτύσσει στον φοιτητή, την οπτική αντίληψη και την οπτική έρευνα, προσεγγίζοντάς τες   σαν ένα κώδικα επικοινωνίας που λειτουργεί μέσω της αισθητικής του αντίληψης. Γίνεται γι΄αυτόν ένα εργαλείο μεταφοράς του οπτικού φαινομένου, αλλά και ένας κώδικας ερμηνείας του.

Καλλιεργεί τις  ικανότητες στην  κατανόηση της έννοιας του  όγκου και της ύλης. Της μελέτης και της  ερμηνείας  της γλυπτικής φόρμας και στην  κατανόηση  της τρίτης διάστασης.  Αναπτύσσει στον φοιτητή,  τις κατάλληλες  δεξιότητες σχετικές με την δημιουργία έργων Γλυπτικής.

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

Α.  Κατανοήσουν την έννοια όγκος και ύλη, να μελετήσουν και να ερμηνεύσουν τη γλυπτική φόρμα και να κατανοήσουν την τρίτη διάσταση.

Β.  Αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με δημιουργίες έργων πλαστικής.

Γ.  Έχουν αναπτύξει την αισθητική τους αντίληψη ώστε να μπορούν να κατανοήσουν την δομή και κατασκευή ενός έργου Γλυπτικής.