Συντήρηση Βιβλιακών – Αρχειακών Συλλογών

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 5030

Semester:

5ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

4

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Κωνσταντίνος Χούλης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά ενοτήτων που διαπραγματεύονται διαφορετικά θέματα. Χωρίς να εμβαθύνει σε προβλήματα που απαιτούν χρόνο ανάλυσης, επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των σπουδαστών να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις απαιτήσεις συντήρησης συνόλων και όχι μεμονωμένων περιπτώσεων. Ακόμη, εστιάζει στην ικανότητα οργάνωσης και πραγματοποίησης  μαζικών επεμβάσεων συντήρησης ώστε να ωφεληθεί και να προστατευθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός αντικειμένων χωρίς να αποκλείονται μεμονωμένες επεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν σε περιορισμένη κλίμακα.

Εκτός από τη γνωριμία με τα διαφορετικά υλικά και αντικείμενα που αποτελούν τις βιβλιακές – αρχειακές συλλογές, στο μάθημα:

  1. αναπτύσσονται τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται συγκεκριμένα υλικά, τεχνικές και μέθοδοι συντήρησης,
  2. περιγράφονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τις οποίες πρέπει να διαθέτουν τα νέα υλικά,
  3. παρατίθενται οι δυνατότητες που δίνονται σήμερα στο συντηρητή να εφαρμόσει ορισμένες επεμβάσεις, αλλά καθορίζονται και τα όρια τα οποία τίθενται τόσο από τεχνολογική άποψη όσο και από ηθική δεοντολογία.

 

Το εργαστηριακό μέρος του μαθήματος εστιάζει:

  1. στην κριτική αξιολόγηση περιπτώσεων,
  2. στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων, και
  3. στην απόκτηση εμπειρίας με την αντιμετώπιση διαφορετικών καταστάσεων με ιδιαίτερο προβληματισμό ως προς την επιλογή εφαρμογής μιας συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

  • Οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να κατανοούν τη διαφορετικότητα, ως προς τη χημική σύσταση και συμπεριφορά καθώς και την αλληλοεπίδραση των υλικών που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των αντικειμένων που αποτελούν τις βιβλιακές και αρχειακές συλλογές (π.χ. πάπυρος, περγαμηνή, χειροποίητο χαρτί, βιομηχανικό χαρτί, μελάνια αιθάλης, τυπογραφικά μελάνια, σύγχρονα μελάνια, τεχνικές εκτύπωσης, υφάσματα βιβλιοδεσίας, δέρμα, χαρτόνια, ξύλο, δευτερεύοντα μεταλλικά στοιχεία). να αναγνωρίζουν Επίσης, θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη διαχρονικότητα ορισμένων υλικών και των αλλαγών που επήλθαν στη βιομηχανική και μεταβιομηχανική εποχή.
  • Ακόμη, θα γνωρίζουν τους βασικούς μηχανισμούς φθοράς αυτών των υλικών σε δεδομένες κλιματολογικές συνθήκες.
  • Οι φοιτητές/τριες θα μπορούν να αξιολογήσουν την πολυπλοκότητα των περιπτώσεων και τα σημαντικά στοιχεία τα οποία καθορίζουν την επιλογή των επεμβάσεων συντήρησης.