Σταμάτιος Μπογιατζής

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

sboyatzis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385464

Προσωπική Ιστοσελίδα

http://users.uniwa.gr/sboyatzis/

Ο Σταμάτης Μπογιατζής έλαβε το πρώτο Πτυχίο του (1982) από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και τον Διδακτορικό τίτλο του από το ίδιο ίδρυμα, ενώ εργάστηκε στη Διδακτορική του Διατριβή (1983-1987) σε συνεργασία με το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής (post-doc) στο Πανεπιστήμιο του Illinois at Urbana-Champaign, ΗΠΑ (1987-1989), ως συνεργαζόμενος μεταδιδακτορικός ερευνητής στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Ινστιτούτο Φυσικοχημείας) υπεύθυνος της υποδομής LC-MS  και GC-MS, από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1996-2000), ως διδάσκων του N. 407 στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (2000-2003). Από το 1996 μέχρι το 2010 δίδαξε με συμβάσεις ως Επιστημονικός Συνεργάτης με πλήρη προσόντα στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας (νυν Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής). Το 2011 εξελέγη Επίκουρος Καθηγητής και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής, όπου υπηρετεί μέχρι σήμερα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τα πεδία των υλικών στα έργα τέχνης και τις αρχαιότητες, τη χρήση φασματοσκοπικών τεχνικών για την εξακρίβωση της μοριακής δομής και της κατάστασης διατήρησής τους, καθώς και την ανάπτυξη νέων υλικών για τη συντήρηση.

Πλήρες βιογραφικό