Αναλογικές και Ψηφιακές Τεχνικές Αποτύπωσης

Κωδικός Μαθήματος:

Π1 2060

Semester:

2ο Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

3

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα στοχεύει στην μεθοδολογία και την ανάλυση της μετρητικής και σχεδιαστικής αποτύπωσης, καθώς και της τεκμηρίωσης αντικειμένων/δομικών μελών που προέρχονται από αρχιτεκτονικά μνημεία, αλλά και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια των θεωρητικών διαλέξεων πραγματοποιούνται αναφορές τόσο στα κατάλληλα όργανα, όσο και στη μεθοδολογία των τεχνικών αποτύπωσης, είτε πρόκειται για τη συμβατική (αναλογική), είτε για την ψηφιακή. Οι φοιτητές εισάγονται στη διαδικασία & μεθοδολογία των βασικών αναλογικών και ψηφιακών τεχνικών και μέσων σχεδίασης, στη σχεδιαστική απεικόνιση λεπτομερειών, στη φωτογραφική τεκμηρίωση και στην αντίστροφη μοντελοποίηση.

Χρήση ΤΠΕ για την αποτύπωση και ψηφιακή μοντελοποίηση αντικειμένων και μνημείων με τη χρήση φωτογραμμετρίας και σύγχρονων λογισμικών, που παράγουν τρισδιάστατα μοντέλα υψηλής ακρίβειας.

Αποτύπωση και τεκμηρίωση αντικειμένων και μνημείων με χρήση μοντελοποίησης βάσει εικόνας.

Οι φοιτητές θα επιλέγουν τα αντικείμενά τους εάν δυνατόν, από αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία της Αθήνας, όπως και από άλλα Μουσεία του Ελληνικού χώρου.

Τα θέματα του εργαστηρίου περιλαμβάνουν κατανόηση και ανάπτυξη συνδυαζόμενων ψηφιακών περιβαλλόντων δημιουργίας και επιμέλειας ψηφιακών τρισδιάστατων μοντέλων, ζητήματα που θα αναπτυχθούν εκτενώς σε μαθήματα των επόμενων εξαμήνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της αποτύπωσης φορητών αντικειμένων και κτηρίων με στόχο τη συλλογή και καταγραφή των πληροφοριών που απαιτούνται για τη διάγνωση της παθολογίας και την τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης των μνημείων. Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι:

 ·         Η εφαρμογή διαφορετικών αναλογικών και  ψηφιακών τεχνικών αποτύπωσης,

·         Προγραμματισμός της ροής των εργασιών κατά την αποτύπωση και τις εργασίες υπαίθρου,

·         Καταγραφή των διαφορετικών υλικών δομής του μνημείου ή του αντικειμένου και σχεδιαστική απεικόνιση αυτών,

·         Αποτύπωση της παθολογίας των υλικών.