Το Τμήμα

Το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ιδρύθηκε με τον Ν.1404/1983 και μέχρι σήμερα έχει διανύσει μια επιτυχημένη διαδρομή  στην  Ανώτατη Εκπαίδευση, κατά τη διάρκεια της οποίας έχει  συμβάλλει καθοριστικά, ως πρωτοπόρο τμήμα, στην διαμόρφωση και ανάπτυξη του επιστημονικού χώρου της συντήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, τόσο στο επίπεδο της εκπαίδευσης όσο και στο επίπεδο της έρευνας και της εφαρμογής, διαμορφώνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο, το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος του συντηρητή στη χώρα μας και διεθνώς. Το εκπαιδευτικό, επιστημονικό και τεχνολογικό του προφίλ στηρίζεται σε πολυετές και υψηλού επιπέδου παραγόμενο έργο το οποίο προκύπτει από:

  • τη συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών ώστε να ανταποκρίνεται στον διεπιστημονικό χαρακτήρα και στην πολυσυλλεκτικότητα του γνωστικού πεδίου της συντήρησης, όσον αφορά το ισχυρό επιστημονικό-θεωρητικό υπόβαθρο που απαιτεί και τις τεχνολογικές γνώσεις που πρέπει να ενσωματώνει,
  • τη στελέχωση του τμήματος με καταξιωμένους επιστήμονες και καλλιτέχνες του χώρου με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα,  διεθνή αναγνώριση και πολυεπίπεδη επαγγελματική εμπειρία,
  •  την υλοποίηση μεγάλου αριθμού ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών, διεθνών,  ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων
  • τη λειτουργία οργανωμένων εργαστηρίων τεκμηρίωσης, διάγνωσης και συντήρησης έργων τέχνης, αρχαιολογικών και ιστορικών αντικειμένων, εξοπλισμένων με σύγχρονο εξειδικευμένο επιστημονικό εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών,
  • τη συνεργασία με πλήθος Δημόσιων και Ιδιωτικών Φορέων σε εκπαιδευτικό, ερευνητικό επίπεδο και στον τομέα της εφαρμογής,
  • το πλήθος του δημοσιευμένου και διεθνώς αναγνωρισμένου επιστημονικού έργου,
  • τη συμμετοχή του τμήματος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εκπαίδευσης για τη Συντήρηση-Αποκατάσταση EΝCoRE και στο δίκτυο ERASMUS/SOCRATES Programme: HIGHER EDUCATION.

Οι απόφοιτοί του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες στην αγορά εργασίας, με επαγγελματικά δικαιώματα ήδη από το 1989 (ΦΕΚ 169/16-6-1989) και ασκούν το επάγγελμα του συντηρητή μετά από απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (νόμος 2557/24-12-97 και  νόμος 4152 107Α/9-5-2013).