Αθανάσιος Καραμπότσος

qode interactive strata
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

akarab@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385451

Διεύθυνση Γραφείου

K16 005

Ο Αθανάσιος Καραμπότσος σπούδασε Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος Πανεπιστημιακών ανασκαφών, σε εργασίες συντήρησης μεταλλικών και λίθινων μνημείων ανά την Ελλάδα και συμμετοχή σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Από το 1975-1989 εργάστηκε στη Γενική Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Διεύθυνση Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε πειραματική ομάδα κατασκευής οργάνων φυσικής-χημείας για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της πτυχιακής του εργασίας ασχολήθηκε συστηματικά με τη χρήση της περίθλασης ακτίνων X (X-ray diffraction – X.R.D.) ποιοτική, ορυκτολογική ανάλυση δειγμάτων, στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, τομέας Γεωχημείας του Ε.Μ.Π. Έχει εμπειρία στη χρήση του SEM/EDS, στη μελέτη της μικροδομής διαφορετικών υλικών (μέταλλα, λίθοι, κεραμικά, οστά, απολιθώματα κ.ά.), σε συνδυασμό με μικροανάλυση, EDS και στην επεξεργασία των αποτελεσμάτων με χρήση statistical analysis, image analysis. Έχει διδακτική εμπειρία ως Εργαστηριακός Συνεργάτης, στο Τμήμα Σ.Α.Ε.Τ.και συμμετοχή σε σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σχετιζόμενων με μεθόδους συντήρησης μεταλλικών και λίθινων μνημείων. 

Πλήρες βιογραφικό