Σταυρούλα Ράπτη

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

srapti@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385416

Διεύθυνση Γραφείου

Κ16 206

Ώρες Γραφείου

11.00-16.00

Η κα. Σταυρούλα Ράπτη είναι Συντηρήτρια Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης,  Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Σ.Α.Ε.Τ. του Πα.Δ.Α. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού διπλώματος (MA) στη Συντήρηση Υφάσματος στο Πανεπιστήμιο του Southampton και υποψήφια διδάκτωρ στο ΠανεπιστήμιοUAL στο Λονδίνο. Διδάσκει στα εργαστήρια των προπτυχιακών μαθημάτων «Συντήρηση Ανασκαφικών Αντικειμένων», Συντήρηση Λαογραφικών Συλλογών» και «Συντήρηση Υφάσματος» και σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΠαΔΑ και του ΕΚΠΑ. Έχει πολυετή επαγγελματική εμπειρία ως συντηρήτρια σε αρχαιολογικές ανασκαφές και σε λαογραφικές συλλογές του Υπουργείου Πολιτισμού. Διαθέτει αξιόλογο αριθμό πρωτότυπων επιστημονικών εργασιών σε διεθνή συνέδρια συντήρησης. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, όπως ΕΠΕΤ ΙΙ, Αρχιμήδης Ι, Αρχιμήδης ΙΙ, Αρχιμήδης ΙΙΙ, ΘΑΛΗΣ. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής του CEN/TC346 για τη δημιουργία προτύπων στο πεδίο της Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και εμπειρογνώμονας της αντίστοιχης κατοπτρικής επιτροπής του ΕΛΟΤ/ΤΕ96. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα σχετίζονται με τη διάγνωση φθοράς με φυσικοχημικές τεχνικές και τη μελέτη εναλλακτικών υλικών και μεθόδων συντήρησης σε οργανικά υποστρώματα, κυτταρινικής ή πρωτεϊνικής σύστασης, όπως ύφασμα, ψαθί, σχοινί.

Πλήρες βιογραφικό