Βασιλική Αργυροπούλου

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Η Βασιλική Αργυροπούλου είναι Καθηγήτρια Συντήρησης Μεταλλικών Αντικειμένων και Διευθυντήρια του Εργαστηρίου Μελέτης και Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Πολιτιστικών Αγαθών. Η καριέρα της στο πεδίο της συντήρησης άρχισε στο Parks Canada και στο Canadian Conservation Institute  (1993–1997), όπου και διεξήγε έρευνα στον τομέα της in-situ συντήρησης ναυαγίων, της διάβρωσης του σιδήρου και της χρήσης αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπισή της. Έχει συντονίσει πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα. Το πιο σημαντικό ήταν το PROMET, EC 6th FP project No. 509126, με τίτλο ‘Developing new analytical techniques and material for monitoring and protecting metal artefacts from the Mediterranean region’’με 21 εταίρους (2004-2008). Επίσης έχει συντονίσει το Ευρωπαϊκό Προγράμμα Culture με τίτλο ‘Witness the past: education programs for the public and CH professionals on illicit trafficking of antiquities’ (2010-2012) www.witnessthepast.gr . Ήταν συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας 2 (WG2) της Τεχνικής Επιτροπής 346 του CEN (European Committee for Standardisation), ‘Materials constituting cultural property’. Είναι επίσης μέλος του συμβουλίου του ENCoRE (European Network for Conservation-Restoration Education).

Πλήρες Βιογραφικό