Δημήτριος Χ. Μακρής

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρος Καθηγητής

Ο Δρ Δημήτριος Μακρής είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα “Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης”, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Είναι μέλος της βασικής ερευνητικής ομάδας του εργαστηρίου ARTICON, της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε έρευνα στους ακόλουθους επιστημονικούς τομείς: σχεδιαστικής μεθοδολογίας, πολιτισμού, και πληροφορικής. Πιο συγκεκριμένα τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν περιοχές όπως Υπολογιστική και Σχεδιασμός, Δηλωτική Σύνθεση Σκηνών, Μοντελοποίηση Σημασιολογικής Γνώσης, Τεχνητή Νοημοσύνη, Αντίστροφος Σχεδιασμός και Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση, και Ψηφιακή Αισθητική.

Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος Πληροφορικής από το Université de Limoges, France (2005 – École Doctorale Science-Technologie- Santé), Master’s of Science in Architecture, (Computing and Design) από το University of East London, UK (1999–School of Architecture) ως υπότροφος του ΙΚΥ, και έχει πτυχίο Διακοσμητή από το Τ.Ε.Ι. Αθηνών (1995–Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών).

[Προφίλ Google Scholar] [Προφίλ ResearchGate] [Προφίλ Academia]

 

Πλήρες Βιογραφικό