Ελένη Κανετάκη

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Επίκουρη καθηγήτρια

Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π. (1994). Μεταπτυχιακό δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αποκατάσταση Μνημείων, Universitá degli Studi di Roma “La Sapienza” (1997) (υπότροφος ΙΚΥ & Ιταλικού κράτους). Διδάκτωρ Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Ε.Μ.Π., Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (2003) (υπότροφος ΙΚΥ & ΕΛΕ ΕΜΠ). Επαγγελματική εμπειρία σε μελέτες καταγραφής και τεκμηρίωσης μνημείων, αρχιτεκτονικών μετρητικών αποτυπώσεων, αποκαταστάσεων και επανάχρησης ιστορικών κτιρίων & συνόλων. Διδακτική εμπειρία: Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΕΜΠ, Πανεπιστημίου Πάτρας, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης), Τ.Ε.Ι. Πειραιά-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων και Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Τ.Ε. Μέλος διδακτικού προσωπικού Ε.Κ.Δ.Δ.A./ΙΝ.ΕΠ., θεματικό πεδίο Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτιστική Διαχείριση και Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΕΑΠ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Αστικό Σχεδιασμό. Συμμετοχή σε Ερευνητικά προγράμματα και συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα (San Gemini Preservation Studies -International Institute for Restoration and Preservation Studies N.Y. και IRCICA Islamic Urban Heritage Summer Courses, Ιstanbul). Συμμετοχή με διαλέξεις και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και Πρακτικά Συνεδρίων. Βιβλία: «Οθωμανικά λουτρά στον Ελλαδικό χώρο», εκδ. Τ.Ε.Ε., Αθήνα 2004 και «Ottoman Corinthia» (συν-συγγραφέας), εκδόσεις Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βόλος 2016. Μέλος Ελληνικού Τμήματος ΙCOMOS και Επιτροπής Εργασίας Πολιτισμού & Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΤΕΕ. 

Πλήρες Βιογραφικό