Γεώργιος Παναγιάρης

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

gpanag@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385416

Ο Γεώργιος Παναγιάρης είναι Βιολόγος, διδάκτωρ Βιολογικών Επιστημών και διαθέτει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Συντηρητή Οργανικών Υλικών από το ΥΠ.ΠΟ. Είναι Καθηγητής και Πρόεδρος στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αθήνας). Υπήρξε Ιδρυματικός Υπεύθυνος του ΤΕΙ Αθήνας στο Πρόγραμμα ERASMUS+ από το 2005 έως το 2018. Είναι μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στην οποία διετέλεσε και Διευθυντής (2016-2018) του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μουσειακές Σπουδές», που συνδιοργανώνεται από τα Τμήματα Αρχαιολογίας, Ιστορίας & Ιστορίας της Τέχνης και το Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος του ΕΚΠΑ και το Τμήμα  Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠαΔΑ. Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Αθήνας (2013-2017). Έχει διατελέσει μέλος όλων των θεσμοθετημένων Επιτροπών του ΤΕΙ Αθήνας (Επιτροπή Ερευνών & Εκπαίδευσης, Μεταπτυχιακών, ΜΟΔΙΠ, ΜΟΚΕ κλπ.). Είναι επίσημος εθνικός εμπειρογνώμων στο CEN/TC346 (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Προτυποποίησης) που εργάζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προτυποποίηση των εργασιών Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η επιστημονική / ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζει σε ζητήματα Συντήρησης αρχαιολογικών αντικειμένων και λαογραφικών συλλογών με έμφαση στα οργανικά υλικά με έμφαση και τις συλλογές Φυσικής Ιστορίας. Έχει συμμετάσχει ως βασικός συγγραφέας σε 8 συλλογικές εκδόσεις και διαθέτει περισσότερες από 80 πρωτότυπες εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και διεθνή ή ελληνικά Συνέδρια και πλήθος ετεροαναφορών. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή Επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από 40 ελληνικά και διεθνή προγράμματα.

Πλήρες βιογραφικό